Header Image
หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (CCIO) รุ่นที่ 7

image
หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (CCIO) รุ่นที่ 7
วันที่จัดงาน : 19 เม.ย. 2567 (13.00) - 21 มิ.ย. 2567 (21.00)
วันที่รับสมัคร : 14 ก.พ. 2567 (00.00) - 20 มี.ค. 2567 (23.59)
โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพมหานคร
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด

รายละเอียด

ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน 19 เม.ย. 2567 (13.00) - 21 มิ.ย. 2567 (21.00)
วันที่รับสมัคร 14 ก.พ. 2567 (00.00) - 20 มี.ค. 2567 (23.59)
ค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักฐานการสมัคร
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่จำกัด
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม (อายุ) ไม่จำกัด
ประเภทผู้ประกอบการ ไม่จำกัด
หมวดธุรกิจของผู้เข้าร่วม ไม่จำกัด
ข้อมูลการติดต่อ
อีเมล์ [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0653839354
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
1 นายพลพินิจ พินิจชอบ นักส่งเสริมนวัตกรรม 0653839354 [email protected]

แผนที่

สถานที่จัดกิจกรรม โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น
นำทาง
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น