Header Image
โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมด้านอาหารภาคเหนือ (Food Incubation Kitchen Playground)

image
โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมด้านอาหารภาคเหนือ (Food Incubation Kitchen Playground)
วันที่จัดงาน : 1 พ.ค. 2566 (00.00) - 30 ก.ย. 2566 (00.00)
วันที่รับสมัคร : 23 มี.ค. 2566 (08.30) - 29 ก.ย. 2566 (23.59)
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนเปิดรับ : 5 (คน/ที่นั่ง , บริษัท/ที่นั่ง)

รายละเอียด

โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารภาคเหนือ (Food Incubation Kitchen Playground)

      โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารภาคเหนือ (Food Incubation Kitchen Playground) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่ภาคเหนือ รวมถึงผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมด้านอาหารภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้ประโยชน์จากอาคารนวัตกรรมสารสกัดมูลค่าสูง (iExtract) และพื้นที่ Future Food Lab / Food Maker Space ในการแปลงความคิดเป็นนวัตกรรมที่ขายได้จริง เพื่อส่งเสริมกลุ่ม Startup และ SMEs สามารถเข้ามาใช้พื้นที่และเลือกใช้ facility ที่เหมาะสมกับดำเนินงานพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมร่วมกัน ผ่านกลไกการให้คำปรึกษาของผู้เชี่ยวชาญ พัฒนาและส่งเสริมให้มีการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารที่มีการประยุกต์สารสกัดมูลค่าสูงในผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม กระจายรายได้ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมในพื้นที่
         

ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน 1 พ.ค. 2566 (00.00) - 30 ก.ย. 2566 (00.00)
วันที่รับสมัคร 23 มี.ค. 2566 (08.30) - 29 ก.ย. 2566 (23.59)
ค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักฐานการสมัคร
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5 (คน/ที่นั่ง , บริษัท/ที่นั่ง)
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม (อายุ) ไม่จำกัด
ประเภทผู้ประกอบการ ไม่จำกัด
หมวดธุรกิจของผู้เข้าร่วม ไม่จำกัด
ข้อมูลการติดต่อ
อีเมล์ [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 098-772-5367
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
1 นางสาวณัฐณิชา เบ็ญจวรรณ 098-772-5367 [email protected]

แผนที่

สถานที่จัดกิจกรรม ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นำทาง
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น