เชิญชวนนวัตกรส่งผลงานนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาร่วมพัฒนาเมือง โดยมีเมืองเชียงใหม่เป็นพื้นที่ทดลอง

image
เชิญชวนนวัตกรส่งผลงานนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาร่วมพัฒนาเมือง โดยมีเมืองเชียงใหม่เป็นพื้นที่ทดลอง
วันที่จัดงาน : 1 ส.ค. 2565 (00.00) - 30 พ.ย. 2565 (00.00)
วันที่รับสมัคร : 3 มิ.ย. 2565 (00.00) - 31 ก.ค. 2565 (00.00)
จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด

รายละเอียด

เปิดโอกาสให้นวัตกรส่งผลงานนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มาร่วมพัฒนาเมือง โดยมีเมืองเชียงใหม่เป็นแซนด์บอกซ์ ทั้งนี้ มุ่งเน้นเป็นพิเศษไปที่นวัตกรรมดูแลต้นไม้ใหญ่ นวัตกรรมที่ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนและนวัตกรรมสำหรับสร้างอาหารปลอดภัย

ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน 1 ส.ค. 2565 (00.00) - 30 พ.ย. 2565 (00.00)
วันที่รับสมัคร 3 มิ.ย. 2565 (00.00) - 31 ก.ค. 2565 (00.00)
ค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักฐานการสมัคร
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่จำกัด
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม (อายุ) ไม่จำกัด
ประเภทผู้ประกอบการ ไม่จำกัด
หมวดธุรกิจของผู้เข้าร่วม ไม่จำกัด
ข้อมูลการติดต่อ
อีเมล์ [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 098-971-5954
Website https://regional.nia.or.th/th/calendarnia/article/detail/id/5/iid/75
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
1 นายมนัสพงษ์ มั่งไคร้ นักส่งเสริมนวัตกรรมอาวุโส 098-971-5954 [email protected]
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น