Header Image
“นวัตกรรมดับเพลิง FLAMEX” สเปรย์ดับเพลิงแบบกระป๋องรายแรกของไทย
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark

“นวัตกรรมดับเพลิง FLAMEX” สเปรย์ดับเพลิงแบบกระป๋องรายแรกของไทย


          หากพูดถึงสินค้าและบริการ ประเภทที่ซื้อแต่ไม่ประสงค์ที่จะใช้ หลายคนอาจนึกถึงประกันชีวิตหรือประกันรถยนต์ โดยอาจมองข้าม “อัคคีภัย” หรือเหตุการณ์อันตรายอันเกิดจากไฟ ซึ่งเกิดขึ้นรอบตัวเราอยู่บ่อยครั้งโดยที่เราเองไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราหรือไม่ เมื่อไหร่ แม้ว่าเราไม่ได้ประมาทเผอเรอ แต่คำว่าอุบัติเหตุก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับเราทุกคน ซึ่งหากขาดการควบคุมดูแลที่รวดเร็วและถูกวิธีก็อาจทำให้เกิดการติดต่อลุกลามได้ในวงกว้าง จนทำลายทั้งทรัพย์สิน ที่อยู่อาศัย ที่ทำมาหากิน ไปจนถึงชีวิตได้ ดังนั้นคำกล่าวที่ว่า “กันไว้ ดีกว่าแก้” จึงเป็นคำกล่าวที่ไม่เกินจริง

         นอกจากการตรวจเช็กอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันแล้ว การให้ความสำคัญกับอุปกรณ์ดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการใช้งานอย่าง “สเปรย์ดับเพลิง FLAMEX” จะเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยลดการสูญเสียจากหนักให้เป็นเบาหรืออาจจะช่วยหยุดการเกิดไฟไหม้ได้โดยทันที

สร้างนวัตกรรมจาก Pain Point

          หากย้อนกลับไปปี พ.ศ. 2532 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลามากกว่า 30 ปีที่ “ณัชนันท์ สรรค์วิวัฒน์” กรรมการผู้จัดการ บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจําหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้ และเครื่องดับเพลิงภายใต้แบรนด์ NASA FIRE จนเรียกได้ว่า “คร่ำหวอด” ในวงการอุปกรณ์เซฟตี้ก็ว่าได้ มากไปกว่าการเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ และความชํานาญในการเป็นผู้ผลิตและจัดจําหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้และเครื่องดับเพลิงแล้ว บริษัทยังดำเนินธุรกิจ นาซ่าไฟร์เทรนนิ่ง กิจการรับบริการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทำให้เห็นมุมมองของผู้ใช้งานมากมาย ไม่ว่าหญิงหรือชายต่างมีความกลัวที่จะอาสาทดลองใช้อุปกรณ์จริง เหตุเพราะขนาดที่ใหญ่ ทั้งยังมีน้ำหนักค่อนข้างมากและขั้นตอนที่ซับซ้อน “เวลาที่เราพบลูกค้าเรามักจะต้องอธิบายวิธีการทำงานของเครื่องดับเพลิงมาตรฐาน แนะนําวิธีการใช้งานและการดูแลรักษาให้ลูกค้าฟัง ซึ่งมักจะได้รับเสียงตอบกลับมาว่า ใช้งานยาก ถ้าจะใช้ในรถยนต์มีขนาดเล็กกว่านี้ไหม ซื้อไปให้คุณแม่ที่บ้านใช้แต่หนักขนาดนี้ไม่รู้ว่าผู้สูงอายุจะยกไหวไหม” 

          อีกทั้งเครื่องดับเพลิงแต่ละชนิด มีลักษณะและวิธีการใช้งานที่แตกต่างกัน อย่างเช่นตัวถังสีแดงที่เราเห็นกันอยู่บ่อยครั้งนั้น เป็นถังที่สามารถใช้ดับเพลิงได้เฉพาะไฟที่เกิดจากของแห้งเท่านั้น แต่ไม่สามารถดับไฟที่เกิดจากน้ำมันในการทำอาหารได้จึงเป็นแรงบันดาลใจในการตั้งโจทย์งานวิจัย “นวัตกรรมเคมีดับเพลิง” ร่วมกับทางเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คิดค้นวิจัยเคมีดับเพลิงชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าหรือเทียบเท่าที่มีในปัจจุบันที่สามารถหาวัตถุดิบได้ภายในประเทศ คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ Pain Point ของลูกค้าให้ตรงจุดมากขึ้น

ธุรกิจต้องคู่กับหัวใจที่มุ่งมั่น

          ทีมวิจัยเริ่มดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาตั้งแต่ปี 2558 โดยผ่านกระบวนการคิด วิจัย และทดสอบ จนออกมาเป็นนวัตกรรมสเปรย์ดับเพลิง FLAMEX เคมีดับเพลิงประสิทธิภาพสูงที่ใช้งานง่าย ขนาดเล็ก ซึ่งถือเป็นผู้ผลิตรายแรกของไทย โดยเราจับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นครัวเรือนมากขึ้น สามารถดับไฟได้ถึง 4 ประเภท ทั้ง ABCK ได้แก่ A ไฟจากของแห้งทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น ขยะ ไม้ กระดาษ B ไฟจากของเหลว เช่น จาระบี น้ำมัน C ไฟที่เกิดจากไฟฟ้า K ไฟจากน้ำมันทำอาหาร ซึ่งทั้งหมดครอบคลุมสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ในชีวิตประจำวัน

          นวัตกรรมสเปรย์ดับเพลิง FLAMEX นอกจากจะมีประสิทธิภาพในการดับเพลิง 4 ประเภทหลักๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันแล้วยังเป็นต้นแบบและผู้ผลิตสเปรย์ดับเพลิงในประเทศไทย โดยอายุน้ำยาของ FLAMEX สามารถเก็บได้ยาวนานถึง 5 ปี กระป๋องขนาด 450 ml. ทนความร้อนได้มากกว่า 150 องศา วัสดุเป็นอะลูมิเนียมไม่เป็นสนิม ใช้งานง่ายเพียง 3 ขั้นตอนคือ เขย่า กด ฉีดไปยังจุดที่เกิดเหตุ ผ่านการทดสอบทนแรงดันได้สูงสุดที่ 20 บาร์

ไม่ยึดติดและพร้อมปรับตัว

ว่ากันว่าในทุกๆ วิกฤต หากเราไม่หยุดที่จะคิดและกล้าที่จะลงมือทำ นั่นนับเป็นโอกาสเสมอ เช่นเดียวกับ ณัชนันท์ ที่เจอกับวิกฤตเศรษฐกิจโควิด-19 เช่นเดียวกัน แต่กลับมาหาช่องทางและเล็งเห็นโอกาสของการขยายไลน์สินค้า โดยใช้ชื่อเสียงของแบรนด์ที่มีมานานกว่า 30 ปี สร้างความเชื่อมั่นในการผลิตและจัดจำหน่ายแอลกอฮอล์ และชุด PPE เป็นสินค้าเสริมให้กับบริษัทซึ่งถือเป็นการขยายฐานลูกค้าใหม่ สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นบุคคลทั่วไปและสำนักงานได้มากขึ้น จากเดิมที่ขายให้โรงงานเพียงอย่างเดียว ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมาบริษัทมียอดขายที่เติบโตขึ้น แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการยอมรับ ปรับปรุง และพัฒนาตัวเองให้เท่าทันโลกปัจจุบัน หรือที่เรียกว่า VUCA World

ที่มา : BrandAge Online Oct 11, 2021


Line QRCode

คะแนนโหวต :
ImageImageImageImageImage